wiki:BabyTigers-R

TracNav

 • TOC "TOC:BTR" is empty!

BabyTigers - R

Download

 • Modified refbox is here.

Team Information


Members

 • 2023
  • GermanOpen 2023 / JapanOpen 2023
   • Wataru Uemura
   • Ryota Tanabe
   • Rikuto Kobayashi
   • Shohei Yasuda
   • Kazuma Kitagawa
   • Itsuki Kiyota
   • Shuga Shirai
   • Kosuke Nakajima
   • Takeru Nagashima
   • Kota Fujiwara
   • Kota Hori
   • Yuya Yamamoto
  • RoboCup 2023 Bordeaux
   • Wataru Uemura
   • Ryota Tanabe
   • Shohei Yasuda
   • Kosuke Nakajima
 • 2022
  • GermanOpen 2022
   • Wataru Uemura
   • Taiga Shiraishi
   • Hotaka Fujii
   • He Zhang
   • Zento Oobayashi
   • Shun Kashimura
   • Kazuki Kawasaki
   • Souta Kitagawa
   • Tatsuyoshi Kosho
   • Rikuto Kobayashi
   • Takashi Hamada
   • Shuta Masui
   • Shohei Yasuda
  • RoboCup 2022 Bangkok
   • Wataru Uemura
  • JapanOpen 2022
   • Wataru Uemura
   • Taiga Shiraishi
   • He Zhang
   • Ryota Tanabe
   • Takumi Nishinaka
   • Shohei Yasuda
  • RoboCup Asia-Pacific 2022
   • Wataru Uemura
   • Taiga Shiraishi
   • He Zhang
   • Ryota Tanabe
   • Rikuto Kobayashi
   • Shohei Yasuda

Travel Information


Memo for members


Links: RoboCup and Robotino

Last modified 10 months ago Last modified on May 15, 2023, 2:36:13 PM